Lokalizacje inwestycji celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN-nN oraz przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek nr 372, 23/1, 364, 376, 19, 432, 431, 428, 430, 429, 137/2, 137/3, 138/4, 403 obręb ewidencyjny Samostrzel. Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁEK NR 383, 403 OBRĘB EWIDENCYJNY SAMOSTRZEL Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH UZGODNIEŃ W CELU WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁEK NR 383, 403 OBRĘB EWIDENCYJNY SAMOSTRZEL Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W CELU USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SADKI ORAZ NAKŁO NAD NOTECIĄ Szczegóły
Artykuł 05.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH UZGODNIEŃ W CELU WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SADKI ORAZ NAKŁO NAD NOTECIĄ Szczegóły
Artykuł 26.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁEK NR 383, 403 OBRĘB EWIDENCYJNY SAMOSTRZEL Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁEK 221/3, 314, 315 OBRĘB EWIDENCYJNY RADZICZ Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PODJĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI GAZOWEJ NA TERENIE GMINY SADKI Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 KV NA TERENIE DZIAŁKI NR 715, 166, 148/3 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły