Lokalizacje inwestycji celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2020 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KABLOWEJ SN – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SADKI 1 WRAZ Z BUDOWĄ LINII KABLOWEJ SN W MIEJSCE DEMONTOWANEJ LINII NAPOWIETRZNEJ SN PRZY ULICY NOWEJ , POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I BOHATERÓW W SADKACH NA NIERUCHOMOŚCIACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 17, 337, 178, 179, 462, 180, 70, 115/11, 114 OBRĘB GEODEZYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 Obwieszczenie o postanowieniach Szczegóły
Artykuł 13.01.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie z 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 231, 448 obręb ewidencyjny Sadki, Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie o postanowieniach SP.6733.7.2019.BP z 28 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN 0,4 KV OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 1, 2/1, 152 OBRĘB EWIDENCYJNY LISZKÓWKO Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO – SOCJALNEGO, BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WAGI NAJAZDOWEJ ORAZ DROGI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 226/1 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły