Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.03.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH I ULICY PRZEMYSŁOWEJ W SADKACH Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI SADKI Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mrozowo, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI SADKI, GMINA SADKI – REJON ULICY PRZEMYSŁOWEJ Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 682 POŁOŻONEJ W SADKACH Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM EWIDENCYJNYM 682 POŁOŻONEJ W SADKACH Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowi-wschodniej części wsi Sadki Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXXIX/63/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała Nr XXXIX/62/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-wschodniej części wsi Sadki Szczegóły