Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.06.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem technologicznym na terenie działki nr 333/2 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Mrozowo, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN-nN oraz przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek nr 372, 23/1, 364, 376, 19, 432, 431, 428, 430, 429, 137/2, 137/3, 138/4, 403 obręb ewidencyjny Samostrzel. Szczegóły
Artykuł 27.05.2021 Obwieszczenie o wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie postanowienia w sprawie budowy samoobsługowej myjni samochodowej z budynkiem technologicznym na terenie działki nr 333/2 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH UZGODNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU GOSPODARCZO – MAGAZYNOWEGO NA PŁODY ROLNE Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I WIATĄ W RAMACH ZABUDOWY ZAGRODOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI NR 174 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Akty prawne 12.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 134,144 obręb ewidencyjny Mrozowo, gm. Sadki. Szczegóły
Akty prawne 30.04.2021 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV Szczegóły
Akty prawne 08.04.2021 Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku gospodarczo-magazynowego na płody rolne z częścią socjalną w ramach zabudowy zagrodowej, na terenie części działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły
Akty prawne 08.04.2021 Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 70,118/5,120/4 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły
Akty prawne 26.03.2021 Obwieszczenie w sprawie wydanych postanowień dotyczącej zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 70, 118/5, 120/4 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły