Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 08 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie z 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 231, 448 obręb ewidencyjny Sadki, Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Obwieszczenie o postanowieniach SP.6733.7.2019.BP z 28 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji SP.6730.45.2019.BP Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 257/10 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA CELEM UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJACEJ NA BUDOWIE BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 257/10 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANEJ DECYZJI NR 41/19 O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO O POMIESZCZENIE KOTŁOWNI NA TERENIE DZIAŁKI NR 184/4 OBRĘB EWIDENCYJNY DĘBOWO Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA O UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWEGO NA CELE MIESZKALNE NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 257/10 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA POSTANOWIENIA PROSTUJĄCEGO DOTYCZĄCEGO WYDANEJ DECYZJI WÓJTA GMINY SADKI NR 56/18 Z DNIA 25.07.2018 R. ZNAK: RI.6730.34.2018.KS Szczegóły