Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.04.2016 Budowa farmy wiatrowej, składającej się z pięciu turbin o docelowej mocy do 3,5 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: Sadki i Dębionek, gmina Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 INFORMACJA – o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Akty prawne 01.04.2016 Projekt robót geologicznych określający warunki geologiczno-inżynierskie na cele projektowe dla budowy dwutorowej linii energetycznej 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina na odcinku położonym w gminie Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły