Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Sadki z dnia 21 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH UZGODNIENIA PROJEKTU DECYZJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCYM NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ 0,40 KV NA TERENIE DZIAŁEK NR 118/4, 147/1 OBRĘB EWIDENCYJNY ŁODZIA Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA GARAŻ NA TERENIE DZIAŁKI NR 192 OBRĘB EWIDENCYJNY MROZOWO Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO – BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ŚWIETLICY NA TERENIE DZIAŁKI NR 78/1 OBRĘB EWIDENCYJNY ŁODZIA Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO – BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁEK NR 105/55 I 104/54 OBRĘB EWIDENCYJNY ŚMIELIN Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO – BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 70 I 114 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM – BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 419 I 435 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO NR 3\18 DOTYCZĄCEJ BUDOWY OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁKI NR 44 OBRĘB EWIDENCYJNY KRACZKI Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁKI NR 44 OBRĘB EWIDENCYJNY KRACZKI Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 419 I 435 OBRĘB EWIDENCYJNY SADKI Szczegóły