Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 Szczegóły
Artykuł 30.01.2018 Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku usługowego na terenie działek nr 334/3 i 334/4 obręb ewidencyjny Sadki. Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sadki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie części działki nr 162/8 obręb ewidencyjny Radzicz Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie części działki nr 162/8 obręb ewidencyjny Radzicz Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 210, 19/2, 171 obręb ewidencyjny Mrozowo Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Obwieszczenie o zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 210, 19/2, 171 obręb ewidencyjny Mrozowo Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 210, 19/2, 171 obręb ewidencyjny Mrozowo Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły