Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie części działki nr 162/8 obręb ewidencyjny Radzicz Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie wieży dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. na terenie części działki nr 162/8 obręb ewidencyjny Radzicz Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 08.12.2017 r. o wydaniu decyzji nr ZRID/5/2017 z dnia 6.12.2017 r., znak: WWA.673.11.2017.AM., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 ZAWIADOMIENIE w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 OBWIESZCZENIE w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki. Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki: Szczegóły