Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej na 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie w spawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 116, 118/4, 148/1, 148/2, 150, 151, 152 obręb ewidencyjny Łodzia. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu uboju bydła, rozbioru i konfekcjonowania mięsa wołowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oczyszczalnią ścieków, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260/3, obręb 0004 Dębionek, gmina Sadki Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny. Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny Szczegóły
Akty prawne 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowyelektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny. Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływanie na środowisko Szczegóły