Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2017 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 27.09.2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu uboju bydła, rozbioru i konfekcjonowania mięsa wołowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oczyszczalnią ścieków Szczegóły
Artykuł 23.08.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki”, realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1, 2/1 – obręb Liszkówko Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo-Sadki”, realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1, 2/1 – obręb Liszkówko; 51, 221/5, 184/1, 186, 224/2, 221/3, 76/2, 221/6, 166 – obręb Radzicz; 38, 17, 180, 337 – obręb Sadki Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym na terenie działek nr 453, 241/9, 241/6, 241/21, 241/10 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym na terenie działek nr 453, 241/9, 241/6, 241/21, 241/10 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie sieci kanalizacji ściekowej z przepompownią ścieków i przewodem tłocznym Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912C Liszkowo – Sadki” Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV Szczegóły