Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 37, 308/1, 336/4 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Artykuł 23.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 37, 308/1, 336/4 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej liniii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 332/14, 332/15, 332/16, 332/2, 437 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Akty prawne 09.02.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa – budowa trzech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 313/2 i 314 obręb Radzicz Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 332/14, 332/15, 332/16, 332/2, 437 ob. ew. Sadki Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 332/14, 332/15, 332/16, 332/2, 437 ob. ew. Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Szczegóły
Akty prawne 29.08.2016 obwieszczenie dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 19, 132, 456 obręb ewidencyjny Samostrzel oraz na terenie działki nr 60 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Akty prawne 18.08.2016 obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki- rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły