Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.08.2016 OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTANOWIEŃ DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 19,132,456 OBRĘB EWIDENCYJNY SAMOSTRZEL ORAZ NA TERENIE DZIAŁKI NR 60 OBRĘB EWIDENCYJNY ŁODZIA Szczegóły
Akty prawne 11.08.2016 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 postanowienie o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 19, 132, 456 obręb ewidencyjny Samostrzel oraz na terenie działki nr 60 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 Postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczegóły
Akty prawne 09.08.2016 POSTANOWIENIE NR ZAR/327/2016 Szczegóły
Akty prawne 18.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 19, 132, 456 obręb ewidencyjny Samostrzel oraz na terenie działki nr 60 obręb ewidencyjny Łodzia Szczegóły
Akty prawne 18.07.2016 Obwieszczenie wystąpieniu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Zarządu Dróg Powiatowych zajęciu stanowiska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ w Bydgoszczy i PPIS w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 15.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – rozbudowa fermy zwierząt – norek Szczegóły