Plan postępowań o udzielenie zamówień

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2019 GZOO – Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEWIDZIANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2019 R PRZEZ GMINĘ SADKI Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 GZOO – Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Plan zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Urząd Gminy w Sadkach – Plan postępowania o udzielenie zamówień na 2017 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2017 GZOO – Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2017 Szczegóły