Plany pracy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/65/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/64/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/63/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/62/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/61/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA Nr IV/26/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA Nr IV/25/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA Nr IV/24/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA Nr IV/22/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2019 Szczegóły