Plany pracy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.12.2020 UCHWAŁA NR XXIX/69/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 UCHWAŁA NR XXIX/68/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 UCHWAŁA NR XXIX/67/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 UCHWAŁA NR XXIX/66/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.12.2020 UCHWAŁA NR XXIX/65/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/65/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/64/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej i Finansów Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/63/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/62/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/61/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sadki na rok 2020 Szczegóły