Poniżej 30 tys.€

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 16.12.2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRUSZYWA NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W SADKACH W ROKU 2019 Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup wraz z dostawą kruszywa na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach w roku 2018″ Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na „pełnienie funkcji obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach kontrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sadkach” Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na „Zakup wraz z dostawą kruszywa na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach w roku 2017″ Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę kotłowni w budynkach podległych Urzędowi Gminy w Sadkach w sezonie grzewczym 2016/2017 Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zaproszenie do złożenia oferty NA ZAKUP I DOSTAWĘ OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY 2016/2017 Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.04.2016 Zapytanie ofertowe na kompleksowe przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Sadki Szczegóły