Powyżej 30 tys.€

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.09.2020 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 1.01.2021 do 31.12.2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.08.2020 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090221C ANIELINY-BIELAWY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH MODERNIZACJI DRÓG NA ODCINKU 551 MB Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2020 Budowa skateparku w miejscowości Sadki Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.05.2020 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sadki – Samostrzel w ciągu drogi powiatowej nr 1916C Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.04.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 090207C w miejscowości Liszkówko Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2020 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.10.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły