Powyżej 30 tys.€

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 28.10.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.08.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 090235C ulica Tomyślaka w Sadkach – etap 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 090209C Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 1430 mb Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2019 BUDOWA DROGI WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SAMOSTRZEL – ETAP 1 Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby obiektów gminy Sadki od 1.01.2020 do 31.12.2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.07.2019 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DĘBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA ODCINKU 1430 MB Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.06.2019 Usługi w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Sadki do jednostek oświatowych w okresie od 1 września 2019 roku do czerwca 2021 roku – 2 lata szkolne Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.06.2019 REMONT DROGI GMINNEJ ULICY LEŚNEJ W DĘBOWIE NA ODCINKU 1,51 KM Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2019 „Przebudowa drogi gminnej nr 090209c Radzicz-Dębionek o nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej w ramach modernizacji dróg na odcinku 500 mb” Szczegóły