Program współpracy

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2020 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Odwołanie spotkania konsultacyjnego „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”. Projekt programu współpracy na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”. Projekt Programu współpracy na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Fiszka projektowa do konkursu ofert na rok 2021 oraz propozycje do kalendarza impreza na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Uchwała Nr XXXIX/59/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły