Program współpracy

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2020 Fiszka projektowa do konkursu ofert na rok 2021 oraz propozycje do kalendarza impreza na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”. Szczegóły
Akty prawne 04.12.2017 Uchwała Nr XXXIX/59/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 Informacja o podjęciu konsultacji w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Sadki na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Informacja o podjęciu konsultacji Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Uchwała nr XVIII/24/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok Szczegóły