Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.02.2017 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU GMINY PRZED UPŁYWEM KADENCJI Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. sporządzona w alfabecie Braille’a Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Komunikat o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Informacja Gminnej Komisji do spraw referendum w Sadkach o składzie, siedzibie Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Informacja Gminnej Komisji do spraw Referendum w Sadkach o pełnionych dyżurach Gminnej Komisji do spraw Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Informacja Wójta Gminy Sadki z dnia 7 lutego 2017 r. o składach i siedzibach Obwodowych Komisji do spraw Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Komunikat Wójta Gminy Sadki z dnia 31 stycznia 2017 dotyczące zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Postanowienie Nr 876/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Sadkach Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Postanowienie Nr 877/17 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum Szczegóły
Artykuł 30.01.2017 USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.) Szczegóły