W: Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2018 Postanowienie nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 24.08.2018 Zarządzenie NR 66.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 03.04.2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego Szczegóły