Zamówienia po 01.01.2021 r.

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 02.06.2021 Rozbudowa ulic Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2021 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KRUSZYWA WAPIENNEGO, MIESZANKI KRUSZYW ORAZ DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W SADKACH W ROKU 2021 Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.05.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY Z TERENU GMINY SADKI Szczegóły