Zarządzenia Wójta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie nr 79.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2020 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do występowania w imieniu gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie nr 78.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Zarządzenie nr 77.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 września w sprawie komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 Zarządzenie nr 76.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Zarządzenie nr 75.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sadki na rok szkolny 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 ZARZĄDZENIE NR 74.2020 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 17.09.2020 Zarządzenie nr 73.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 72.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Zarządzenie nr 71.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.09.2020 Zarządzenie nr 70.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych Szczegóły