Kadencja 2014-2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/12/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 14.11.2018 UCHWAŁA NR LII/57/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 UCHWAŁA NR LI/56/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 UCHWAŁA NR LI/55/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 31.10.2018 UCHWAŁA NR LI/54/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.10.2018 UCHWAŁA NR L/50/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/48/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 UCHWAŁA NR XLIX/44/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/42/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Na Szczegóły
Akty prawne 24.07.2018 UCHWAŁA NR XLVIII/43/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Ignacego Tomyślaka położonej w miejscowości Sadki Szczegóły