Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2020 UCHWAŁA NR XXVI/50/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 UCHWAŁA NR XXVI/48/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 72.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/46/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadki, w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/45/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sadki oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/44/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Sadki oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/43/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sadki oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/42/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 01.09.2020 UCHWAŁA NR XXV/39/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 19.08.2020 UCHWAŁA NR XXIV/38/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły