Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2021 UCHWAŁA NR XXXV/27/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2021 UCHWAŁA NR XXXV/26/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 20.05.2021 UCHWAŁA NR XXXIV/22/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 UCHWAŁA NR XXXIII/18/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 30.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 17.2021 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 29.03.2021 UCHWAŁA NR XXXII/12/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 29.03.2021 UCHWAŁA NR XXXII/14/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 25.03.2021 ZARZĄDZENIE NR 16.2021 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 01.03.2021 UCHWAŁA NR XXXI/4/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 01.02.2021 UCHWAŁA NR XXX/2/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Sadki Szczegóły