Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/66/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sadki, w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/56/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2019 UCHWAŁA NR XVI/55/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 12.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 112.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 109.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 UCHWAŁA NR XV/54/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Śmielin dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo położonej na terenie Sołectwa Śmielin Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 UCHWAŁA NR XV/53/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mrozowo dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pólko położonej na terenie Sołectwa Mrozowo Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 UCHWAŁA NR XV/51/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Akty prawne 03.12.2019 UCHWAŁA NR XV/49/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 21.11.2019 ZARZĄDZENIE NR 106.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły