Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.07.2020 Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/37/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki przeprowadzenia kontroli Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/36/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/35/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Sadki, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/34/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/33/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/59/2012 Rady Gminy Sadki z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/32/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/31/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/30/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/27/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły