Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/30/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 UCHWAŁA NR XXIII/27/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2020 UCHWAŁA NR XXII/23/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 UCHWAŁA NR XX/22/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 UCHWAŁA NR XX/21/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2020 Zarządzenie nr 32.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 ZARZĄDZENIE Nr 27.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/17/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 UCHWAŁA NR XIX/15/2020 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2019. Szczegóły