Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.07.2019 UCHWAŁA NR X/30/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/25/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Sadkach Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/24/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 04.06.2019 UCHWAŁA NR IX/23/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 55.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 24.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 54.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/18/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 30.04.2019 UCHWAŁA NR VIII/17/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 42.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/13/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły