Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2019 UCHWAŁA NR VII/10/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 UCHWAŁA NR VI/8/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR V/6/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR V/5/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR V/4/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadki Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR V/3/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów zamiejscowych publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sadki Szczegóły
Akty prawne 05.02.2019 UCHWAŁA NR V/1/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 29.01.2019 Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły