Kadencja 2018-2023

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2018 UCHWAŁA NR IV/19/ 2018 RADY GMINY SADKI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Sadki Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR III/14/ 2018 RADY GMINY SADKI z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 07.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY SADKI z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2018 rok Szczegóły