DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4 X 4, Z FUNKCJĄ DO OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ ORAZ DZIAŁAŃ RATOWNICTWA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO I DZIAŁAŃ GAŚNICZYCH DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SADKACH

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach.

Gmina Sadki występuje w postępowaniu wyłącznie jako pełnomocnik Zamawiającego, na podstawie art. 15 PZP.

W dniu 6.07.2020 r. umieszczono odpowiedzi na zadane zapytania.

W dniu 14.07.2020 r. unieważniono postępowanie – dodano plik pdf.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dofinansowania
  • Data ogłoszenia 01.07.2020
  • Data składania ofert 14.07.2020
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 14.07.2020
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki
  • Numer UZP/TED 556809-N-2020
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian