Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku usługowego na terenie działek nr 334/3 i 334/4 obręb ewidencyjny Sadki

WÓJT GMINY SADKI woj. kujawsko - pomorskie Sadki, dnia 22.02.2018 r. RI.6730.80.2017.BP  OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego  Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)    zawiadamiam w drodze obwieszczenia, strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku usługowego na terenie działek nr 334/3 i 334/4 obręb ewidencyjny Sadki.  Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Sadkach przy ul. Strażackiej 11, pokój nr 26, w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sadkach  gm-sadki.rbip.mojregion.info; na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sadkach przy ul. Strażackiej 11 oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Mrozowo

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>