Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. sporządzona w alfabecie Braille’a

Informacja o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 lutego 2017 r. sporządzona w alfabecie Braille’a

znajduje się:

  1.  w Urzędzie Stanu Cywilnego, biura nr 8 (parter);
  2. w Biurze Obsługi Klienta (Kancelaria, biuro nr 3- parter);
  3. u Sekretarza Gminy, biuro nr 24 (I piętro).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian