INFORMACJA O UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UPRAWNIONYM DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU GMINY PRZED UPŁYWEM KADENCJI

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM UPRAWNIONYM DO UDZIAŁU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANU GMINY PRZED UPŁYWEM KADENCJI

Informacje

Rejestr zmian