Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, oraz Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. sporządzona w alfabecie Braille’a znajduje się w Urzędzie Stanu Cywilnego, biuro nr 8 (parter)

Informacje

Rejestr zmian