Konkurs nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych

Zarządzenie nr 13.2016

Korekta

Wzór oferty

Precedura

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2016 oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 29.2016

Informacja przeniesiona z www.bip.sadki.lo.pl

potwierdzenie

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie nr 36.2016

Informacje

Rejestr zmian