OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI WÓJTA GMINY SADKI 69/18 O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU POLEGAJĄCEJ NA ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – LOKALU MIESZKALNEGO NR 5 WRAZ Z BUDOWĄ KOMINA I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZEJ W CZĘŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEJ LOKAL MIESZKALNY NR 5 NA TERENIE DZIAŁKI NR 195 OBRĘB EWIDENCYJNY MROZOWO

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian