Obwieszczenie z 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 230/1, 230/2, 230/3, 231, 448 obręb ewidencyjny Sadki,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian