Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2017 r. o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sadki na lata 2017-2024

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian