Oświadczenie majątkowe Edyty Deja za rok 2019

WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI

Zakres wyłączenia jawności informacji: Część B włącznie do miejsca położenia nieruchomości

Podstawa prawna  wyłączenia jawności: art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Organ/Osoba dokonująca wyłączenia: Wójt Gminy Sadki

  • Imię Edyta
  • Nazwisko Deja
  • Stanowisko Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
  • Rok 2019
  • Data utworzenia 29.04.2020
  • Typ treściOświadczenia majątkowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian