Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r.

WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI

Zakres wyłączenia jawności informacji: str. 1 (adres, nr tel.)

Podstawa prawna  wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publ.)

Organ/Osoba dokonująca wyłączenia: Przewodniczący Rady Gminy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian