POSTANOWIENIE NR 217/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian