Postanowienie nr 222/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian