Projekt budżetu i WPF na 2017 rok

Zarządzenie Wójta nr 91.2016

Projekt Uchwały_w sprawie_uchwalenia_budżetu_Gminy_Sadki_na_2017_rok

Załączniki

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia WPF

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Sadki na lata 2017-2024

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2017 r.

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2017 r.

 

Informacje

Rejestr zmian