Projekt budżetu i WPF na 2018 rok

Zarządzenie Nr 84.2017 Wójta Gminy Sadki w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2018 rok

Zarządzenie Nr 100.2017 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu budżetu na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2018

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2018 r.

Opinia o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sadki na 2018 r.

Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadki na lata 2018 – 2024

 

 

Informacje

Rejestr zmian