Projekt budżetu i WPF na 2019 rok

Zarządzenie Nr 74.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2018 r
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu budżetu na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2019

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024

Opinie RIO

o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2019 r.

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2019 r.

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadki na lata 2019-2024

Informacje

Rejestr zmian