Projekt budżetu i WPF na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 86.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 13 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Sadki na 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 105.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 105.2019 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu budżetu na 2020 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2020

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe na lata 2020-2024

Opinie RIO

o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2019 r.

o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sadki na 2019 r.

o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadki na lata 2019-2024

Informacje

Rejestr zmian