Protokół Nr RIO/KF/42/2019 z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Gminie Sadki przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy:

Wyłączenia jawności

Zakres wyłączenia: imię i nazwisko pracowników Urzędu, w tym kierowników, łącznie ze stanowiskiem oraz imiona i nazwiska osób niezwiązanych z kadrą zarządzającą gminy

Podstawa prawna wyłączenia: art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Organ lub osoba, która dokonała wyłączenia: Renata Jesionowska – Zawieja Sekretarz Gminy na podstawie opinii prawnej mecenasa

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian