REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki

  • Nr karty/rok 2016
  • Rodzaj dokumentu rejestr
  • Temat dokumentu REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki
  • Nazwa dokumentu REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Sadki
  • Znak sprawy -
  • Dokument wytworzył Hanna Neulitz
  • Data dokumentu 09.08.2016
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Gminy Sadki
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji -
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian