Rejestr Instytucji kultury

  INFORMACJA O REJESTRZE INSTRYTUCJI KULTURY
ORAZ SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DANYCH W NIM ZAWARTYCH

   Rejestr Instytucji kultury,  dla których organizatorem jest Gmina Sadki,  prowadzony jest  na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.).

Sposób jego prowadzenia i udostępniania określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest przez Sekretarza Gminy – Urząd Gminy w Sadkach, pokój nr 24, tel. (052) 339 39 43 lub (052) 339 39 30.

Rejestr instytucji kultury zamieszczony jest na stronie gm-sadki.rbip.mojregion.info w zakładce instytucje kultury→ rejestr instytucji kultury.

Dane w rejestrze udostępnia się przez:

  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa wyżej, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych Urzędu akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

PDF- Rejestr instytucji kultury

 Sporządziła:

Renata Jesionowska-Zawieja
Sekretarz Gminy

Informacja zaktualizowana z poprzedniej wersji BIP na www.sadki.lo.pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian