Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 r.

Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Sadki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Informacje

Rejestr zmian