Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 28.2019 WÓJTA GMINY SADKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian