Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2019 r.

Zarządzenie nr 25.2020 Wójta Gminy Sadki z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2019.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Informacje

Rejestr zmian