Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2020 r.

Zarządzenie nr 16.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2020 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sadki za 2020 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Wyjaśnienie w sprawie sprostowania zapisów w sprawozdaniu z wykonania budżety Gminy Sadki za 2020 rok

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian